April 16, 2023

Pllaka përkujtimore e dëmtuar e kompleksit memorial në nderim të dëshmorëve të rënë shqiptarë në Sopot të Kumanovës

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Më 16 prill 2023, mediat raportojnë se në fshatin Sopot të Kumanovës është thyer pllaka përkujtimore në kompleksin memorial të ndërtuar për nder të dëshmorëve shqiptarë të rënë gjatë masakrës, të kryer më 4 nëntor 1944, kundër popullsisë së pambrojtur të këtij fshati. Sipas kryetarit të Këshillit Organizativ të këtij kompleksi memorial, Shukri Masuritsa, ky është një akt vandalizmi ndaj një objekti përkujtimor dhe u bëri thirrje organeve përgjegjëse që të hetojnë rastin.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: ВNë këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina etnike, dhe treguesit e njëanshëm janë:

  1. Origjina etnike – dallimi i supozuar në origjinën etnike të autorëve
  2. Vendndodhja – kompleksi përkujtimor i ndërtuar për nder të dëshmorëve të rënë shqiptarë
  3. Ndikimi tek viktimat dhe komuniteti: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

Emri i Vendit
Kompleksi memorial i ndërtuar për nder të dëshmorëve të rënë shqiptarë në Sopot të Kumanovës

Numri i viktimave
-
Numri i kryerësve
-
Statusi i çështjes
No information
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Shkatërrimi i pronës Shkatërrimi i simboleve
Pllaka përkujtimore e dëmtuar e kompleksit memorial në nderim të dëshmorëve të rënë shqiptarë në Sopot të Kumanovës image