April 9, 2020

Të dëmtuara përmendore tek varrezat “Kamnik”

Incident
Incident për shkak të përkatësisë fetare ose besimit fetar
Incident për shkak të përkatësisë fetare ose besimit fetar

Çfarë ka ndodhur: Më 09.04.2020 në ora 10.15 në SPB Shkup është paraqitur se në Rr. “Juzhnomoravski brigade” tek varrezat “Kamnik”, nga ana e një kryerësi të panjohur kanë qenë të dëmtuar rreth 50 përmendore. Janë ndërmarrë masa për zgjidhjen e ngjarjes.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në incidentin që ndodhi motivi i njëanshëm është prejardhja etnike, përderisa indikatorët e njëanshëm janë:

  1. Prejardhja etnike – viktimat dhe sulmuesit u perkitshin bashkësive të ndryshme etnike.
  2. Mënyra – edhe më pare janë regjistruar incident ku janë gërmuara dhe të çelura varreza ortodokse në këtë pjesë të qytetit.

Ndikimi ndaj viktimave dhe komunitetit: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e sigurisë në përgjithësi në shtetin dhe bashkëjetesën me grupe të ndryshme etnike në shoqëri.


Numri i viktimave
-
Numri i kryerësve
1
Statusi i çështjes
-
Të dëmtuara përmendore tek varrezat “Kamnik” image

Veprat penale

Kundër Rendit Publik
Përdhosja e një varr