November 4, 2022

Sulm ndaj një personi të mitur në autobusin nr. 65 në fshatin Singeliq

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Më 04.11.2022, një prind ka raportuar se në fshatin Singeliq, djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga një person, në autobusin nr.65. Janë duke u marrë masa për zbardhjen e plotë të rastit.

Një përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina e supozuar etnike kurse treguesit e njëanshëm janë:

  1. Përkatësia etnike – të përfshirët i përkasin komuniteteve të ndryshme etnike
  2. Modeli i incidenteve të mëparshme – incidente të mëparshme mes të miturve në autobusë në këtë zonë

Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike dhe gjuhësore në shoqëri.


Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
1
Statusi i çështjes
-
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Sulmi fizik
Sulm ndaj një personi të mitur në autobusin nr. 65 në fshatin Singeliq image