August 18, 2022

Një incident urrejtjeje në afërsi të Stacionit hekurudhor

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Më 18 gusht 2022 është raportuar se L.G. (20) nga Kosova është sjellë me lëndime në Spitalin Axhibadem Sistina. Lëndimet kanë ardhur si pasojë e një sulmi fizik nga disa persona të cilët kanë përdorur sende të forta, kurse sulmi ka ndodhur në afërsi të Stacionit hekurudhor.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina etnike, kurse treguesit e njëanshëm janë:

  1. Dallimi i supozuar në origjinë etnike – viktima është banor i Kosovës
  2. Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.

Emri i Vendit
Stacioni hekurudhor

Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
-
Statusi i çështjes
No information
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Lëndim trupor Sulmi fizik
Një incident urrejtjeje në afërsi të Stacionit hekurudhor image