April 10, 2023

Incident mes QK Borec nga Velesi dhe OK Shkendia nga Tetova

Incident
Incident në një ndeshje sportive
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Me datë 10.04.2023 në MPB Veles është raportuar se rreth orës 21:10 në sallën e sportit “Gemidjii” në Veles, pas ndeshjes së volejbollit ndërmjet ekipeve të QK Borec nga Velesi dhe OK Shkendia nga Tetova, është prishur rendi dhe qetësia publike, me çrast disa nga lojtarët e ekipit mysafir dhe disa nga të pranishmit në publik kanë hedhur objekte të ndryshme në drejtim të njëri-tjetrit. Duke bërë këtë, një polic dhe një lojtar i OK Shkendisë janë lënduar.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina etnike, dhe treguesit e njëanshëm janë:

  1. Origjina etnike – autorët dhe viktimat janë nga komunitete të ndyshme etnike
  2. Vendndodhja – ngjarja ka ndodhur në një sallë sportive gjatë një ndeshje volejbolli
  3. Ndikimi tek viktimat dhe komuniteti: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.


Numri i viktimave
-
Numri i kryerësve
-
Statusi i çështjes
No information
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Dhunës
Incident mes QK Borec nga Velesi dhe OK Shkendia nga Tetova image