December 8, 2020

Flamur shtetëror i ndezur në stacionin hekurudhor “Skopje Sever”

Incident
Incident për shkak të përkatësisë fetare ose besimit fetar

Çfarë ka ndodhur: Më 08.12.2020 në ora 07.12 në SPB Shkup, GJ.Z., i punësuar në Hekurudhat Maqedonase ka paraqitur se në stacionin hekurudhor “Skopje Sever”, një person e ka ndezur flamurin shtetëror i cili ishte në shtyllën. Janë ndërmarrë masa për pastrimin e lëndës.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në incidentin i cili ka ndodhur motivi i njëanshëm është baza nacionale pasi sulmi ndodhi për shkak se flamuri ishte symbol i shtetit maqedonas, përderisa indikatorët e njëanshëm janë:

  1. Model të incidenteve paraardhëse/të mëparshme – incidente të mëparshme të natyrës së ngjashme;
  2. Baza nacionale – ndezje e flamurit të ndonjë shteti të caktuar.

Ndikimi ndaj viktimave dhe komunitetit: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e sigurisë në përgjithësi në shtetin dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme nacionale, etnike dhe gjuhësore në shoqëri.


Numri i viktimave
-
Numri i kryerësve
-
Statusi i çështjes
Under investigation
Flamur shtetëror i ndezur në stacionin hekurudhor “Skopje Sever” image