Поднеси извештај

  Наслов на извештајот *

  Чести категории *

  Предизвикување на национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливостРасна или друга дискриминацијаИнцидент сторен поради статус на бегалец или мигрантИнцидент сторен поради етничка припадност, државјанство или јазикИнцидент сторен поради религиозна припадност или верско убедувањеИнцидент сторен поради политичка припадност или политичко уверувањеИнцидент сторен поради сексуална ориентација или родов идентитетИнцидент сторен на спортски натпреварДела против лица со посебни потреби

  Опис *

  Датум

  Време (час:минута)

  Адреса *

  Име на Локација

  Линк од вести

  Надворешен видео линк

  Прикачи фотографија


  Број на жртви

  Идентитет за објавување

  СведокЖртва

  Број на сторители

  Поврзаност со друг инцидент

  Статус на случајот

  Мапа на инцидентот

  [map incident-map "zoom:8;clat:41.646850000000015;clng:21.691629999999982;lat:41.646850;lng:21.691630"]


  Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори)

  Уништување на имотСериозна заканаТелесна повредаНапад со студено оружјеУништување на симболиФизички нападНасилствоНапад со огнено оружје

  Локација

  УлицаРелигиозен објектПаркингПаркДомаДруга јавна локацијаИнституција

  Дали пријавивте во полиција?

  НеДа

  Дали сте задоволни од односот на полицијата?

  ЗадоволниНезадоволниНезадоволни воопшто

  Како реагираше полицијата? (можни се повеќе одговори)

  Тие веднаш го забележаа инцидентотТие го истражуваат инцидентотТие го фатија сторителотНе направија ништо

  Дали имало слични инциденти / злосторства на иста локација?

  НеДаНе знам

  Дали на местото на настанот биле оставени цртежи, знаци, симболи или графити?

  НеДаНе знам

  Ако одговорот е да, опишете ги цртежите, знаците, симболите или графитите.

  Незадолжителни податоци - опис на сторителот

  Приближна возраст

  Тежина

  Висина

  Боја на коса

  Кривични дела

  Против животот и телото

  УбиствоТелесна повредаТешка телесна повреда

  Против слободите и правата

  Повреда на еднаквоста на граѓанитеПринудаНезаконско лишување од слободаТортура или малтретирањеКриминална заканаПревенција или нарушување на јавниот собир

  Против родовата слобода и морал

  СилувањеПолов напад на беспомошен човекПолов напад врз дете под 14-годишна возраст

  Против здравјето на луѓето

  Необезбедување медицинска помош

  Против сопственост

  КражбаГрабежОштетување на имототИзнудување

  Против службената должност

  Злоупотреба на службена положба и овластување

  Против јавниот ред

  НасилствоОсквернување на гробШирење на расистички и ксенофобичен материјал преку информациски систем

  Против честа и угледот

  Изложеност на македонскиот народ и националности за исмевање

  Против државата

  Предизвикување национална, расна или верска омраза, раздор и нетолеранција

  Против човештвото и меѓународното право

  Одобрување или оправдување на геноцид, злосторства против човештвото или воени злосторстваРасна или друга дискриминација

  Grounds

  Основа

  РасаБоја на кожаНационалностЕтничка припадностРелигија или уверувањеМентална или физичка попреченостПолРодов идентитетСексуална ориентацијаПолитичка припадност