July 20, 2023

Të mitur kanë sulmuar një person në Karposh

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Më 20 korrik 2023, një i mitur është sulmuar nga disa të mitur në rrugë në Karposh, pa ndonjë arsye të veçantë. Nëna e tij e ka denoncuar ngjarjen në polici.

Një përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina etnike, dhe treguesit e njëanshëm janë:

  1. Dallimi i supozuar në origjinë etnike
  2. Mungesa e motiveve të tjera – viktimat janë sulmuar pa ndonjë arsye të njohur
  3. Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.


Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
-
Statusi i çështjes
-
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Dhunës
Të mitur kanë sulmuar një person në Karposh image