July 26, 2023

Sulm ndaj një të mituri në Kisella Vodë

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Një prind i një të mituri ka denoncuar se më 26 korrik 2023, djali i tij është sulmuar nga një 22-vjeçar në rrugën në Kisella Vodë, pa ndonjë arsye të veçantë.

Një përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina etnike, dhe treguesit e njëanshëm janë:

  1. Dallimi i supozuar në origjinë etnike
  2. Mungesa e motiveve të tjera – viktimat janë sulmuar pa ndonjë arsye të njohur
  3. Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.


Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
1
Statusi i çështjes
-
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Dhunës
Emri i Vendit
Rrugë
Sulm ndaj një të mituri në Kisella Vodë image

Bazë

Përkatësia etnike