October 28, 2022

Sulm ndaj një personi të mitur në autobus urban

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Më datë 28.10.2022, në Stacionin e Policisë Gazi Babë, një prind ka denoncuar se djali i saj i mitur është sulmuar fizikisht nga një tjetër i mitur në një autobus të NQP-së në një stacion autobusi në zonën e Gazi Babës.

Një përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina e supozuar etnike, kurse treguesit e njëanshëm janë:

  1. Përkatësia etnike – të përfshirët i përkasin komuniteteve të ndryshme etnike
  2. Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike dhe gjuhësore në shoqëri.


Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
1
Statusi i çështjes
-
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Sulmi fizik
Sulm ndaj një personi të mitur në autobus urban image