May 7, 2022

Sulm fizik ndaj një aktivisti për shkak të orientimit të tij seksual

Incident
Incident për shkak të orientimit seksual ose identitetit gjinor

Çfarë ka ndodhur: Në maj të vitit 2022, një aktivist është sulmuar dhe fyer fizikisht në prani të nënës së tij nga disa persona dhe sipas viktimës, sulmi ka ndodhur për shkak të orientimit të tij seksual.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është orientimi seksual i viktimës, kurse treguesit e njëanshëm janë:

  1. Orientimi seksual – viktima është me orientim të ndryshëm seksual
  2. Modeli i incidenteve të mëparshme – sulmet e mëparshme kundër njerëzve nga komuniteti LGBTI, dhe veçanërisht sulmet e mëparshme ndaj viktimës për shkak të orientimit të tij seksual

Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje situatën e përgjithshme të sigurisë në vend, kohezionin ndërmjet grupeve të ndryshme të shoqërisë dhe veçanërisht sigurinë dhe shëndetin e personave LGBTI.


Numri i viktimave
2
Numri i kryerësve
-
Interlink me një tjetër incident
https://zlostorstvaodomraza.com/нападнат-лгбт-активист-после-парадат/
Statusi i çështjes
No information
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Sulmi fizik
Emri i Vendit
Rrugë
Sulm fizik ndaj një aktivisti për shkak të orientimit të tij seksual image