November 30, 2018

Person me aftësi të kufizuara sulmuar dhe vjedhur në Manastir

Incident
Veprat penale kundër personave me aftësi të kufizuara

Çfarë ka ndodhur: Më 30.11.2018 në Manastir, P.A. person me paralizë cerebrale, u sulmua gjatë punës.
Kryerësi i vjedhur dy telefona celularë dhe të ardhurat e gjithë ditës që P.A. mbante me vete.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 30 nëntor 2018, të pacaktuar, në Manastir.
Burimi i informacioneve: Media elektronike: slobodenpecat.mk.
Viktimat e involvuara: Një person me aftësi të kufizuara.
Lloji i krimeve: Dhunë (Neni 386, KP), Lëndim trupor (Neni 130, KP).
Kryerësit: Kryerës të paidentifikuar.
Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident motivi i njëanshëm
është aftësi të kufizuara, kurse indikatorë të njëanhmërisë janë:
1. Karakteristika e viktimës – viktima është person me aftësi të kufizuara.

Statusi i rastit: I panjohur.
Përgjigja nga pushtetet lokale: Pas kërkesën e paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme në lidhje
me këtë incident, nëse ka tregues për të konfirmuar një vepër të urrejtës, ende nuk kemi marrë përgjigje.
Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Incidente të llojeve të tilla e vënë në pikëpyetje inkluzimin e
njerëzit me aftësi të kufizuara në shoqëri.

Adresë
Manastir, Maqedonia Veriore
Emri i Vendit
Manastir, Maqedonia Veriore

Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
1
Statusi i çështjes
No information
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Shkatërrimi i pronës
Emri i Vendit
Rrugë
Si reagoi policia? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Ata hetonin incidentin
Person me aftësi të kufizuara sulmuar dhe vjedhur në Manastir image

Veprat penale

Kundër pronës
Vjedhjes Plaçkitje Dëmtimi i pronës

Bazë

Paaftësi mendore ose fizike