July 28, 2023

Një incident në një autobus në zonën e Bit Pazarit

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Një prind ka denoncuar se më datë 28.07.2023 në një autobus në zonën e Bit Pazarit, djali i saj është sulmuar fizikisht nga disa persona dhe njëri prej personave e ka goditur me një send të fortë.

Një përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina etnike, dhe treguesit e njëanshëm janë:

  1. Dallimi i supozuar në origjinë etnike
  2. Mungesa e motiveve të tjera – viktimat janë sulmuar pa ndonjë arsye të njohur
  3. Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.


Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
-
Statusi i çështjes
-
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Dhunës
Emri i Vendit
Lokacion tjetër publik
Një incident në një autobus në zonën e Bit Pazarit image

Bazë

Përkatësia etnike