July 22, 2023

Një i mitur ka sulmuar një tjetër të mitur në transportin e qytetit të Shkupit

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Gjyshi ka denoncuar se më datë 22.07.2023 rreth orës 18:30 në zonën e Bit Pazarit, në një autobus të JSP-së, nga një person është sulmuar fizikisht nipi i tij i mitur.

Një përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina etnike, dhe treguesit e njëanshëm janë:

  1. Dallimi i supozuar në origjinë etnike
  2. Mungesa e motiveve të tjera – viktimat janë sulmuar pa ndonjë arsye të njohur
  3. Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.


Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
1
Statusi i çështjes
-
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Dhunës
Emri i Vendit
Lokacion tjetër publik
Një i mitur ka sulmuar një tjetër të mitur në transportin e qytetit të Shkupit image