September 15, 2022

Një i mitur është sulmuar fizikisht në një autobus urban në fshatin Singeliq

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Më 15 shtator 2022, një prind 49-vjeçar ka raportuar se dy persona kanë sulmuar fizikisht djalin e tij të mitur në një autobus urban në një stacion autobusi në fshatin Singeliq. Sektori për Punë të Brendshme Shkup ka marrë masa për zbardhjen e rastit.

Një përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është përkatësia e supozuar etnike, kurse treguesit e njëanshëm janë:

  1. Përkatësia etnike – të përfshirët në këtë aksident i përkasin komuniteteve të ndryshme etnike
  2. Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike dhe gjuhësore në shoqëri.

Adresë
rr. „Alija Avdoviq“ Shkup
Emri i Vendit
Stacioni i autobusëve në fshatin Singeliq

Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
2
Statusi i çështjes
No information
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Sulmi fizik
Një i mitur është sulmuar fizikisht në një autobus urban në fshatin Singeliq image