July 8, 2023

Një grup të miturish kanë sulmuar fizikisht një të mitur

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Një prind i një të mituri ka raportuar se më 8 korrik 2023, një grup të miturish kanë sulmuar djalin e tij në rrugën në Gjorçe Petrov, pa ndonjë arsye të veçantë.

Një përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina etnike, dhe treguesit e njëanshëm janë:

  1. Dallimi i supozuar në origjinë etnike
  2. Mungesa e motiveve të tjera – viktimat janë sulmuar pa ndonjë arsye të njohur
  3. Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje situatën e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën mes grupeve të ndryshme të shoqërisë.Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.


Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
-
Statusi i çështjes
No information
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Dhunës
Një grup të miturish kanë sulmuar fizikisht një të mitur image