November 27, 2020

Keqpërdorimi i monumentit për turistet bullgar në Ohër

Incident
Incident për shkak të përkatësisë fetare ose besimit fetar

Çfarë ka ndodhur: Më 27.11.2020 në orët paradite në Ohër është rrëzuar monumenti në bregun e liqenit të Ohrit, i cili ishte i ngritur si përmendore të turistëve bullgar që humbën jetën gjatë një aksidentit në udhëtimin me anijen ‘Ilinden’, në të cilën pësuan turistët bullgar, më 5 shtator 2009.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në incidentin i cili ka ndodhur motivi i njëanshëm është baza nacionale pasi sulmi ndodhi për shkak se përmendorja ishte e dedikuar turistëve bullgar, përderisa indikatorët e njëanshëm janë:

  1. Model të incidenteve paraardhëse/të mëparshme – abuzime të mëparshme të përmendoreve të natyrës së ngjashme;
  2. Koha e incidentit – pavarsisht vetos bullgare në kornizën e negociatave për Republikën e Maqedonisë së Veriut për hyrje në Unionin Evropjan;
  3. Baza nacionale – përmendorja është e turistëve bullgar.

Ndikimi ndaj viktimave dhe komunitetit: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e sigurisë në përgjithësi në shtetin dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme nacionale, etnike dhe gjuhësore në shoqëri.


Numri i viktimave
-
Numri i kryerësve
-
Statusi i çështjes
Under investigation
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Shkatërrimi i pronës
Keqpërdorimi i monumentit për turistet bullgar në Ohër image