November 13, 2022

Katër të mitur janë sulmuar në një stacion autobusi në Çair

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Më 13.11.2022, zyrtarë policorë nga Njësiti policor për intervenime në SPB Shkup, i kanë privuar nga liria L.B. (18), B.M. (19), V.H. (19) dhe dy të mitur të tjerë, pasi në autobusin nr.57 kanë sulmuar fizikisht katër persona të mitur në Çair, në një stacion autobusi.

Një përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina e supozuar etnike, kurse treguesit e njëanshëm janë:

  1. Përkatësia etnike – të përfshirët i përkasin komuniteteve të ndryshme etnike
  2. Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike dhe gjuhësore në shoqëri.


Numri i viktimave
4
Numri i kryerësve
5
Statusi i çështjes
-
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Sulmi fizik Dhunës
Katër të mitur janë sulmuar në një stacion autobusi në Çair image