May 22, 2023

Incident nga urrejtja për shkak të përkatësisë etnike

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Më 22 maj 2023, një 18-vjeçar nga Studeniçani ka raportuar se ai dhe shoku i tij janë sulmuar nga dy autorë pa ndonjë arsye të njohur dhe njëri prej autorëve i ka kërcënuar me thikë.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina etnike, dhe treguesit e njëanshëm janë:

  1. Dallimi i supozuar në origjinë etnike
  2. Mungesa e motiveve tjera – viktimat janë sulmuar pa ndonjë arsye të njohur
  3. Ndikimi tek viktimat dhe komuniteti: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.


Numri i viktimave
2
Numri i kryerësve
2
Statusi i çështjes
No information
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Sulmi fizik
Incident nga urrejtja për shkak të përkatësisë etnike image