April 7, 2023

Incident nga urrejtja mes të miturve

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Më 07.04.2023, një prind ka denoncuar se djali i tyre i mitur është sulmuar nga dy të mitur të tjerë në rrugë në lagjen Çair pa ndonjë arsye të njohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina etnike, ndërsa treguesit e njëanshëm janë:

  1. Dallimi i supozuar në origjinë etnike
  2. Mungesa e motiveve tjera – viktimat janë sulmuar pa ndonjë arsye të njohur
  3. Ndikimi tek viktimat dhe komuniteti: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.


Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
2
Statusi i çështjes
No information
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Sulmi fizik
Emri i Vendit
Rrugë
Incident nga urrejtja mes të miturve image