May 18, 2023

Incident nga urrejtja mes të miturve në një shkollë fillore në Çair

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Më 18 maj 2023, një prind ka denoncuar se djali i tij i mitur është sulmuar nga bashkëmoshatari i tij në një fushë sportive në një shkollë fillore në lagjen Çair, pa ndonjë arsye të njohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: ВNë këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina etnike, dhe treguesit e njëanshëm janë:

  1. Dallimi i supozuar në origjinë etnike
  2. Mungesa e motiveve tjera – viktima është sulmuar pa ndonjë arsye të njohur
  3. Ndikimi tek viktimat dhe komuniteti: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.


Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
1
Statusi i çështjes
-
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Sulmi fizik
Incident nga urrejtja mes të miturve në një shkollë fillore në Çair image