December 16, 2020

I mitur fizikisht i sulmuar në Gazi Babë

Incident
Incident për shkak të përkatësisë fetare ose besimit fetar

Çfarë ka ndodhur: Më 16.12.2020 në ora 20.00 në Gazi Babë, një prind 43 vjeçar ka paraqitur se djali i tij ka qenë fizikisht i sulmuar nga një grupë e panjohur njerzisht pa ndonjë aryse konkrete.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në incidentin i cili ka ndodhur motivi i njëanshëm është prejardhja etnike e implikuar pasi sulmi ndodhi për shkak se viktimat flisnin gjuhë të ndryshme prej sulmuesve, përderisa indikatorët e njëanshëm janë:

  1. Gjuha e folur – viktimat në pyetje flisnin gjuhë të ndryshme prej sulmuesve;
  2. Prejardhja etnike – të involvuarit u perkitshin bashkësive të ndryshme etnike.

Ndikimi ndaj viktimave dhe komunitetit: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e sigurisë në përgjithësi në shtetin dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike dhe gjuhësore në shoqëri.


Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
-
Statusi i çështjes
Under investigation
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Sulmi fizik Dhunës
I mitur fizikisht i sulmuar në Gazi Babë image