November 21, 2020

Grindje ndërmjet tetë të mitur të moshës prej 14 deri 17 vjeç

Incident
Incident për shkak të përkatësisë fetare ose besimit fetar

Çfarë ka ndodhur: Më 21 nëntor 2020, në stacionin policor “Gjorçe Petrov” nga ana e nëpunësve policor ishin të ndaluar tetë persona të mitura në moshën prej 14 deri 17 vjeç. Policia ka vepruar sipas një paraqitjes sipas së cilës në ora 21.30 po të njejtën ditë, në lagjen e komunës Gjorçe Petrov, në afërsi të objektit hotelierik, disa persona me objekte të mprehta kanë sulmuar dy të mitur, të cilat ishin me ende tre shokë. Arsyeja për sulmin dhe grindjen e mëvonshme është përkatësia e ndryshme etnike e të miturve. Prej stacionit policor thuajnë se pas pastrimit komplet dhe dokumentimit të ngjarjes do vijojnë formularët përkatës.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në incidentin i cili ka ndodhur motivi i njëanshëm është prejardhja etnike e implikuar pasi sulmi ndodhi për shkak se djaloshët ishin të sulmuar flisnin gjuhë të ndryshme, përderisa indikatorët e njëanshëm janë:

  1. Gjuha e folur – të miturit në pyetje flisnin gjuhë të ndryshme;
  2. Prejardhja etnike – të involvuarit u perkitshin bashkësive të ndryshme etnike.

Ndikimi ndaj viktimave dhe komunitetit: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e sigurisë në përgjithësi në shtetin dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike dhe gjuhësore në shoqëri.


Numri i viktimave
5
Numri i kryerësve
8
Statusi i çështjes
Under investigation
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Sulmi fizik Dhunës
Grindje ndërmjet tetë të mitur të moshës prej 14 deri 17 vjeç image