August 9, 2022

Dy persona LGBTI+ janë sulmuar fizikisht dhe verbalisht për shkak të orientimit të tyre seksual

Incident
Incident për shkak të orientimit seksual ose identitetit gjinor

Çfarë ka ndodhur: Më 9 gusht 2022 në Strumicë, një person ka sulmuar fizikisht dhe verbalisht dy persona të tjerë LGBTI+ para zyrës së tyre lokale. Është kërkuar intervenim urgjent nga SPB Strumicë, pas informacionit të marrë për dy sulme të reja ndaj pjesëtarëve të komunitetit LGBTI+ në Strumicë.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është orientimi seksual i viktimave, kurse treguesit e njëanshëm janë:

  1. Orientimi seksual – viktimat janë me orientim të ndryshëm seksual
  2. Modeli i incidenteve të mëparshme – sulmet e mëparshme kundër njerëzve nga komuniteti LGBTI

Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje situatën e përgjithshme të sigurisë në vend, kohezionin ndërmjet grupeve të ndryshme të shoqërisë dhe veçanërisht sigurinë dhe shëndetin e personave LGBTI.


Numri i viktimave
2
Numri i kryerësve
1
Interlink me një tjetër incident
https://zlostorstvaodomraza.com/sq/incident-sq/nje-aktivist-i-lgbti-eshte-sulmuar-fizikisht-ne-qender-te-strumices/
Statusi i çështjes
No information
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Sulmi fizik Dhunës
Dy persona LGBTI+ janë sulmuar fizikisht dhe verbalisht për shkak të orientimit të tyre seksual image