August 15, 2022

Dëmtohet kryqi në oborrin e një kishe në fshatin Presil

Incident
Incident për shkak të përkatësisë fetare ose besimit fetar
Shkaktimi i urrejtjes, mosmarrëveshjes ose intolerancës kombëtare, racore apo fetare

Çfarë ka ndodhur: НNatën e 15 gushtit 2022 është dëmtuar kryqi në oborrin e kishës “Shën Gjergji” në fshatin Presil. Ngjarja është raportuar menjëherë në SPB Manastir, në vendngjarje kanë dalë efektivë të policisë dhe po merren masa për zbardhjen e rastit.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është besimi fetar, kurse treguesit e njëanshëm janë:

  1. Vendndodhja e synuar – objekt religjioz
  2. Modeli i incidenteve të mëparshme

    Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje situatën e përgjithshme të sigurisë në vend.

Emri i Vendit
Kisha “Shën Gjergji” në fshatin Presil të Manastirit

Numri i viktimave
-
Numri i kryerësve
-
Statusi i çështjes
No information
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Shkatërrimi i pronës Shkatërrimi i simboleve
Emri i Vendit
Ndërtesë fetare
Dëmtohet kryqi në oborrin e një kishe në fshatin Presil image