July 24, 2023

Dëmtimi i një automjeti për shkak të përkatësisë politike

Incident
Incident për shkak të përkatësisë politike apo besimit politik

Çfarë ka ndodhur: Në komunën e Aerodromit, më 24 korrik 2023, është vandalizuar vetura e Marija Mitevës, zëdhënëse e partisë politike VMRO-DPMNE. Autorët kanë thyer xhamin e pasmë të makinës teksa ajo ishte e parkuar në rrugën përballë pallatit ku ajo banon.

Një përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është përkatësia politike, dhe treguesit e njëanshëm janë:

  1. Përkatësia politike – vetura e dëmtuar është e zëdhënëses së partisë VMRO-DPMNE
  2. Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje situatën e përgjithshme të sigurisë në vend dhe shoqëri.


Numri i viktimave
-
Numri i kryerësve
-
Statusi i çështjes
-
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Shkatërrimi i pronës
Emri i Vendit
Shtëpi
Dëmtimi i një automjeti për shkak të përkatësisë politike image

Bazë

Përkatësia politike