April 7, 2023

Incident nga urrejtja mes të miturve në parkun e qytetit në Shkup

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Cfare ka ndodhur: Më 07.04.2023, prindërit kanë denoncuar se fëmijët e tyre të mitur janë sulmuar nga tre autorë të panjohur në Parkun e Qytetit në Shkup, pa ndonjë arsye të njohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina etnike, ndërsa treguesit e njëanshëm janë:

  1. Dallimi i supozuar në origjinë etnike
  2. Mungesa e motiveve të tjera – viktimat janë sulmuar pa ndonjë arsye të njohur
  3. Ndikimi tek viktimat dhe komuniteti: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.


Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
3
Statusi i çështjes
No information
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Sulmi fizik Dhunës
Emri i Vendit
Park
Incident nga urrejtja mes të miturve në parkun e qytetit në Shkup image