ноември 25, 2023

Нападнат малолетник во Шуто Оризари

Инцидент
Инциденти сторени поради етничка припадност
Насилство врз малолетници

Што се случило: На 25.11.2023 родител пријавил дека на подрачјето на Шуто Оризари неговиот син бил физички нападнат од четири малолетници и бил употребен и тврд предмет.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент пристрасниот мотив е етничкото потекло, а пристрасните индикатори се:

  1. Етничка припадност – претпоставена разлика во етничката припадност меѓу жртвата и сторителот
  2. Отсуство на други мотиви
  3. Модел на претходни инциденти

    Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.


Број на жртви
1
Број на сторители
4
Статус на случајот
-
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори)
Физички напад
Нападнат малолетник во Шуто Оризари image