јули 24, 2023

Оштетување возило заради политичка припадност

Инцидент
Инциденти сторени заради политичка припадност или политичко уверување

Што се случило: Во општина Аеродром на 24 јули 2023 година било вандализирано возилото на Марија Митева, портпаролка на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. Сторителите го скршиле задното стакло на автомобилот додека бил паркиран на улица пред станбената зграда каде што таа живее.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент пристрасниот мотив е политичката припадност, а пристрасните индикатори се:

  1. Политичка припадност оштетеното возило е на портпаролката на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
  2. Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна состојба во земјата и општеството.


Број на жртви
-
Број на сторители
-
Статус на случајот
-
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори)
Уништување на имот
Име на Локација
Дома
Оштетување возило заради политичка припадност image

Основа

Политичка припадност