јули 20, 2023

Малолетници нападнале едно лице во Карпош

Инцидент
Инциденти сторени поради етничка припадност

Што се случило: На 20 јули 2023 година на улица во Карпош бил нападнат малолетник од неколку малолетници, без посебна причина. Настанот го пријавила неговата мајка во полициска станица.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент пристрасниот мотив е етничкото потекло, а пристрасните индикатори се:

  1. Претпоставена разлика во етничкото потекло
  2. Отсуство на други мотиви – жртвата била нападната без позната причина
  3. Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.


Број на жртви
1
Број на сторители
-
Статус на случајот
-
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори)
Насилство
Малолетници нападнале едно лице во Карпош image