ноември 30, 2018

Нападнат и ограбено лице со попреченост во Битола

Инцидент
Дела против лица со попреченост

Што се случило: На 30.11.2018 година во Битола додека работел бил нападнат П.А., човек со церебална
парализа. Во грабежот му биле украдени два мобилни телефони и целата заработка од тој ден која ја
носел со себе.

Датум, време и место на инцидентот: 30.11.2018 година во Битола
Извор на информации: електронски медиум: слободенпечат.мк
Инволвирани жртви: едно лице со попреченост.
Вид на злосторства: Разбојништво (Член 237 КЗ на РСМ).
Сторители: неидентификуван сторител.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент пристрасниот мотив е попреченост а
пристрасните индикатори се:
1. Карактеристика на жртвата – жртвата е лице со попреченост

Статус на случајот: Непознат.
Одговор на локалните власти: На барањето доставено до МВР во врска со овој инцидент, дали има
индикатори со кои ќе се потврди дело од омраза, сеуште немаме добиено одговор.
Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање инклузијата на
луѓето со попреченост во општеството.

Адреса
Битола, Северна Македонија
Име на Локација
Битола, Северна Македонија

Број на жртви
1
Број на сторители
1
Статус на случајот
Нема информации
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори)
Уништување на имот
Име на Локација
Улица
Како реагираше полицијата? (можни се повеќе одговори)
Тие го истражуваат инцидентот
Нападнат и ограбено лице со попреченост во Битола image

Кривични дела

Против сопственоста
Кражба Грабеж Оштетување на имотот

Основа

Ментална или физичка попреченост