јуни 30, 2023

Неколкумина малолетници нападнале малолетник во Ѓорче Петров

Инцидент
Инциденти сторени поради етничка припадност

Што се случило: Родител на малолетник на 30 јуни 2023 година пријави дека неговиот син бил физички нападнат од неколкумина малолетници на улица во Ѓорче Петров, без посебна причина.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент пристрасниот мотив е етничкото потекло, а пристрасните индикатори се:

  1. Претпоставена разлика во етничкото потекло
  2. Отсуство на други мотиви – жртвата била нападната без позната причина
  3. Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна состојба во земјата и соживотот помеѓу различните етнички групи во општеството.


Број на жртви
1
Број на сторители
-
Статус на случајот
-
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори)
Насилство
Неколкумина малолетници нападнале малолетник во Ѓорче Петров image