Случај ,,Фемицид во Гостивар’’- МВР поведе постапка за полицаецот кој не реагирал на пријава за насилство

Иако е за поздравување брзата реакција на Министерството за внатрешни работи за испитување на постапувањето на полициските службеници во овој случај, сметаме дека министерството треба системски да се зафати со несоодветното постапување по пријавите на родово базираното насилство и семејното насилство, пракса која значително ја намалува довербата на жртвите во надлежните институции. Повеќе информации достапни на следниот линк: https://mhc.org.mk/news/sluchaj-femicid-vo-gostivar-mvr-povede-postapka-za-policaecot-koj-ne-reagiral-na-prijava-za-nasilstvo/