December 5, 2020

Kishë e grabitur në Tetovë

Incident
Incident për shkak të përkatësisë fetare ose besimit fetar

Çfarë ka ndodhur: Më 05.12.2020 në pjesë të caktuar të ditës, një kryerës i panjohur ka hyrë në kishën “Bogorodica e Shenjtë” në Tetovë dhe ka marrë paratë e mbledhur nga besimtarët.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të njëanshëm: Në incidentin i cili ka ndodhur motivi i njëanshëm është besimi religjioz, përderisa indikatorët e njëanshëm janë:

  1. Lokacion i qëllimit – objekt religjoz;
  2. Model të incidenteve të mëparshme – incidente të mëparshme të natyrës së ngjashme.

Ndikimi ndaj viktimave dhe komunitetit: Incidentet e këtij lloji e sjellin në pyetje gjendjen e sigurisë në përgjithësi në shtetin.


Numri i viktimave
-
Numri i kryerësve
-
Statusi i çështjes
Under investigation
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Shkatërrimi i pronës
Emri i Vendit
Ndërtesë fetare
Kishë e grabitur në Tetovë image