декември 5, 2020

Ограбена црква во Тетово

Инцидент
Инциденти сторени заради религиозна припадност или верско убедување

 

Што се случило: На 05.12.2020 во одреден дел од денот непознат сторител влегол во црквата „Пресвета Богородица“ во Тетово  и ги земал парите собрани од верниците.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент пристрасниот мотив е верското уверување, а пристрасните индикатори се:

  1. Целна локација – религиозен објект
  2. Модел на претходни инциденти –  претходни инциденти од слична природа

Влијание врз жртвите и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање општата безбедносна состојба во земјата.


Број на жртви
-
Број на сторители
-
Статус на случајот
Под истрага
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори)
Уништување на имот
Име на Локација
Религиозен објект
Ограбена црква во Тетово image