април 16, 2014

Мигранти нападнати и ограбени, еден од нив повреден (потврдено)

Инцидент
Инциденти заради бегалски или мигрантски статус

Што се случило: Пет луѓе кои носеле маскирни воени униформи и маски нападнале и ограбиле
група од 18 мигранти. За време на разбојништвото, еден од напаѓачите користел огнено оружје
и повредил една од жртвите во нога. Жртвите, сепак, успеале да го соборат напаѓачот со огнено
оружје, му го одзеле оружјето и случајот го пријавиле во полиција.

Датум, време и место на инцидентот: 16 април, 01:00 часот, село Студеничани, близу Скопје.
Извор на информации: Електронски медиум Кајгана.
Инволвирани жртви: Осумнаесет мигранти (националност не е наведена) биле нападнати и
ограбени, еден Сириец бил повреден со огнено оружје.
Вид на злосторства: „Разбојништво“ (член 237, КЗ на РМ), „Тешка телесна повреда“ (член 131, КЗ
на РМ), „Насилство“ (член 386, КЗ на РМ).
Сторители: Непозната група од пет сторители.
Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е
етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – етничкото потекло на сторителите и жртвите се разликуваат,
жртвата е припадник на група (сириски мигрант) која е убедливо помалобројна од припадници на
друга група (македонска популација) во областа каде се случил инцидентот;

Статус на случајот: Поднесена кривична пријава.
Одговор на локалните власти: Одговарајќи на барање за информации од јавен карактер,
Министерството за внатрешни работи (МВР) одговори дека поднеле кривична пријава за кривич-
ното дело „Разбојништво“ и „Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или рас-
прс ку вачки материи“. Бројот на осомничени не е наведен.
Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на ми-
гран тите кои влегуваат и поминуваат низ земјата.

Адреса
село Студеничани, близу Скопје
Име на Локација
село Студеничани, близу Скопје

Број на жртви
15
Број на сторители
5
Статус на случајот
Под истрага
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори)
Сериозна закана Телесна повреда Физички напад Насилство
Како реагираше полицијата? (можни се повеќе одговори)
Тие го истражуваат инцидентот
Дали имало слични инциденти / злосторства на иста локација?
Да
Мигранти нападнати и ограбени, еден од нив повреден (потврдено) image

Кривични дела

Против животот и телото
Телесна повреда Тешка телесна повреда
Против јавниот ред
Насилство

Основа

Раса Националност Етничка припадност