ноември 25, 2014

Еден ученик бил прободен во близина на средното училиште „Здравко Цветковски“ (верифицирано)

Инцидент
Инциденти сторени поради етничка припадност
Насилство врз малолетници

Што се случило: По вербална расправа, петнаесет-годишен ученик од албанско етничко потекло
од скопското средно училиште „Здравко Цветковски“ прободел шеснаесет-годишен ученик од
македонска етничка припадност од истото учичиште. Според медиумите, неколку дена подоцна
директорот на училиштето и класниот раководител на жртвата ги замолил родителите на жртвата
да го префрлат нивниот син во друго училиште со цел да се избегнат понатамошни инциденти.

Датум, време и место на инцидентот: 26 ноември, 10:30 часот, Трговски центар „Лептокарија“, во
близина на средното училиште „Здравко Цветковски“ во Скопје.
Извор на информацијата: Национална телевизија „Канал 5“, национален весник „Дневник“.
Вклучена(и) жртва(и): Еден 16-годишен средношколец со македонско етничко потекло.
Вид на кривично дело(а): Насилство (Чл.386), Тешка телесна повреда (Чл.131).
Сторител(и): Еден 15-годишен средношколец со албанско етничко потекло.
Краток опис на инцидентот со индикатори за пристрасност: Во овој инцидент, мотивот на
пристрасност е етничкото потекло, државјанството или јазикот, додека индикаторите на
пристраност се:
1. Разлика помеѓу сторител и жртва според етничка припадност.
2. Природа на насилството – Инцидентот бил извршен во јавност.

Статус на случајот: Непознат.
Одговор на надлежните власти: Министерството за внатрешни работи одговори на Барање
за информации од јавен карактер испратено од Комитетот, дека е поднесеа Кривична пријава
против едно лице за кривично дело Насилство.
Влијание врз жртвата(ите) и заедницата: Инциденти од ваков вид ја доведуваат во прашање
општата безбедносна состојба во земјата, и соживотот помеѓу различните етнички групи во
општеството.

Адреса
Трговски центар „Лептокарија“
Име на Локација
Трговски центар „Лептокарија“

Број на жртви
1
Број на сторители
1
Статус на случајот
Нема информации
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори)
Сериозна закана Телесна повреда Физички напад Насилство
Име на Локација
Друга јавна локација
Како реагираше полицијата? (можни се повеќе одговори)
Тие го фатија сторителот
Дали имало слични инциденти / злосторства на иста локација?
Да
Еден ученик бил прободен во близина на средното училиште „Здравко Цветковски“ (верифицирано) image

Кривични дела

Против животот и телото
Тешка телесна повреда
Против слободите и правата
Криминална закана
Против јавниот ред
Насилство

Основа

Националност Етничка припадност