Неверифицирани

Кашикара експлодирала во купатило во куќата на нападнатите во Радишани

23:00 May 11 2014 н Радишани, Скопје

Опис
Bomb exploded in the bathroom of the attacked family from Radishani - for English see below
/ Bombë e eksploduar në banjon e familjes së sulmuar nga Radishani - Për shqip, shih më poshtë

Вечерва, според весникот Лајм, во купатилото на семејството Зекири, кое ноќта пред изборите беше нападнато, експлодирала бомба кашикара. Повредени, како што јавува Лајм, нема.

Семејството, беше нападнато од, како што тие тогаш обвинија, активисти на владеачката ВМРО ДПМНЕ.

Во мегувреме 30-тина членови од семејството Зекири чувствувајќи се небезбедни заминале во Германија и ќе бараат политички азил.
Засега во Скопје е останат само еден од браќата Зекири за да го распродаде имотот што го поседуваат во Радишани и потоа и тој да замине за Германија.

Случајот министерката Јанкуловска тогаш невешто се обиде да го скрие изјавувајќи дека била кавга околу сообракајка. Тоа го испровоцира семејството Зекири кои се јавија во Либертас за да ја кажат вистината.

На новинарите потоа им дадоа и снимки од безбедносните камери поставени на нивната куќа со што се виде дека не било никаква сообракајка туку напад од момчиња па дури и газење со автомобил буквално пред прагот на нивната куќа. Од нападот беше повредена мајката на браќата Зекири. Тие рекоа дека и друг пат биле напаѓани, но таа вечер било најстрашно.

Никој освен преставници на ДУИ не отиде да ги охрабри. Напротив, Јанкуловска дури и ги оспори снимките велејки дека се монтажа. МВР соопшти дека против лицето кое со автомобилот се втурна во членовите на семејството е поднесена кривична пријава.

Во продолжение ви го пренесуваме видеото од безбедносните камери кое го објави НОВА а кое се однесува на инцидентот во Радишани за кој пишуваше Либертас.

- Ова не оди кон добро, тоа што вчера го рече министерката не е вистина –кажа тогаш еден од нападнатите за Либертас.Нашиот соговорник тврдеше дека инцидентот почнал кога млади Македонци во кафуле во Радишани во неделата, по изборите, славеле победа за изборите.

- Почнаа да викаат „шиптари, зошто не излеговте на гласање“, и почнаа да го пцујат сопственикот на нападнатата куќа кој е Албанец. Го пцуеле и тој се повлекол во дворот, но дошле уште 40-тина момчиња и почнале да фрлаат со шишиња кон куќата и да пцујат. Влегоа во дворот и почнаа да го тепаат, излегоа и жените и настана хаос – тврди еден од нападнатите.

Според него, еден од напаѓачите одеднаш со неговиот автомобил тргнал да ги гази и најмногу настрадала постара жена, сопруга на сопственикот на куќата.

- На неа има камери и се е снимено, како почнал нападот, кои се и дека нема врска со сообраќајка – вели тој.

Во полициската станица Бутел ноќта тој слушнал како полицаец на момчињата им вика „немој да кажувате дека вие сте нападнале први“.

- Нас сакаа да не притворат, но им донесовме снимка и не пуштија. Ова не е прв пат, но овој пат беше најстрашно и не води кон добро – вели тој.

Ова им го кажале и вчера на тв екипи кои дошле, но вечерта виделе дека ништо од тоа телевизиите не објавиле, туку останале на невистината на МВР, дека сообраќајка му претходела на инцидентот.

- Еве дома целата искршена лежи старата, двајца се исто така повредени а ние претепани, тврди нападнатиот.What happened: In the evening, unknown perpetrator/s threw a hand thrown bomb the bathroom of the family that was targeted several weeks prior.

Date, time and location of the incident: May 11th,Radishani, Skopje.

Source of information: National electronic media libertas.mk (mkd), and lajmepress.com (alb).

Victim(s) involved: Except the material damage, there were no direct victims in this incident. The indirect victims, the targeted family, stated that they had had more than thirty members of their family moved out of the country because of fear for personal safety since the first incident.

Type of the crime(s):Incitement of hate, discord and intolerance on national, racial religious or other discriminatory ground Art.319 CCRM, Endangerment of safety Art.144, Damaging of other’s property Art. 243.

Perpetrator(s): Unknown number of perpetrator/s.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators in this incident are:
1. Victim/Witness perception – based on statements made for the media, it is clear that the (indirect) victims perceive the incident as bias motivated.
2. Presumed difference between victim and perpetrator on ethnic grounds – due to the fact that this is a second incident, and the first had participants from different ethnic backgrounds.
3. Pattern/ frequency of previous incident – this incident follows one that happened several weeks earlier, when the same family was targeted (incident No.39).
4. Lack of other motives.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: The police stated via the media that they will undertake the appropriate measures.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Në mbrëmje kryerës të panjohur hodhën një bombë dore në banjon e familjes që ishte cak para disa javësh, të përmendur në incidentin nr. 39.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 11 Maj, Radishani, Shkup.

Burimi i informacionit: Media nacionale elektronike libertas.mk (mkd), dhe lajmepress.com (alb).

Viktima(t) e përfshirë: Përveç dëmit material nuk kishte viktima direkte në këtë incident. Viktimat indirekte, familjet e synuara, deklaruan se më tepër se 30 pjestarë të familjes së tyre janë larguar nga vendi përshkak të frikës për siguri personale që nga incidenti i parë.

Lloji i krimit(ve): Nxitja e urrejtjes, përçarjes dhe intolerancës racore, nacionale, fetare ose diskriminim në baza tjera, neni. 319 KPRM, rrezikimi i sigurisë, neni. 144, dëmtimi i pronës së huaj, neni. 243.

Kryerësi(t): Numër i panjohur i kryerësve.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia etnike, shtetësia ose gjuha, dhe si treguesë të anshmërisë në këtë incident janë:
1. Perceptimi i viktimës/dëshmitarit – bazuar në qëndrimet e dhëna për mediat, është e qartë se viktimat (indikrekte) e perceptojnë incidentin të motivuar nga paragjykimi.
2. Dallimi i supozuar në baza etnike i kryerësit të veprës dhe viktimës – përshkak faktit se është incident i dytë, dhe i pari kishte pjesmarrës me përkatësi etnike të ndryshme.
3. Modeli/ frekuenca e incidenteve të mëparshëm – ky incident ndjek atë që ndodhi disa javë më herët dhe për cak ishte familja e njejtë (incident nr.39).
4. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi për mediat se ato do të ndërmarrin masat e nevojshme.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes komuniteteve të ndryshme etnike në shoqëri.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Уништување на имот,Сериозна закана

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Искршен штаб на СДСМ во Бутел

01:00 Sep 27, 2017

н. Бутел, Скопје, 1.43 Kms

Физички нападнат Тодор Петров

12:17 Feb 27, 2016

Бутел, Скопје, 1.48 Kms

Младинците на КК Вардар нападнати во Бутел

13:37 Jun 08, 2014

н. Бутел, Скопје, 2.1 Kms